ELÉRHETŐSÉGEINK

LITÉRI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

8196 Litér, Dózsa György utca 47.
+36 30 613-6419
Asz: 19897363-1-19
Szsz: 12082104-01523422-00100000

PROGRAMOK | ESEMÉNYEK


Május
25Csütörtök | 18:00 - 19:00 Nyári imaalkalom 
26Péntek | 18:00 - 20:00 Filmklub 
28Vasárnap | 10:00 - 11:00 Hősök vasárnapja 

Június
4Vasárnap | 10:00 - 11:30 PÜNKÖSD - KONFIRMÁCIÓ 

2017. május 21.
Szabó J. Róbert

SZÁMÍTHAT RÁD AZ ÚR?

ApCsel. 11,19-21.

ApCsel
        

ÖSSZES IGEHIRDETÉS

Kiemelt oldalak

TEMPLOM

TEMPLOM LÁTOGATÁS

PROGRAMOK

ESEMÉNY|PROGRAM

ISKOLÁNK

ISKOLÁNK HONLAPJA

ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTVÁNYI INFÓK

"A jövő egyházáról álmodni annyi, mint Isten álmainak nyomába szegődni.”

Klaus Douglass

"Luther szándéka az volt, hogy az egyház üzenetét bibliai alapokra helyezze, külső formáját pedig kora színvonalára emelje. Az egyház ez idő szerint olyan állapotban van, amely nem felel meg sem az egyik, sem a másik követelménynek."

Klaus Douglass

"Álmainknak eléggé merészeknek kell lenniük ahhoz, hogy Istennek helye legyen bennük.”

Klaus Douglass

"Egyetlen emberben sincs meg az összes képesség, amely ahhoz szükséges, hogy egy gyülekezetnek csak megközelítőleg is nyújtani tudja mindazt, amire szüksége van. Minden keresztyén kapott valamilyen kegyelmi ajándékot Istentől – és megkapta a hozzá tartozó feladatot is."

Klaus Douglass

"A legfőbb megbízatás, amit Jézus egyházának adott, nem az, hogy gondot viseljen az emberekre, hanem hogy tanítvánnyá tegye őket."

Klaus Douglass

"A reformáció nem a tizenhatodik század eseménye, hanem ránk váró feladat."

Klaus Douglass

"Az újszövetségi gyülekezetnek két egyenértékű középpontja volt: az istentiszteleti összejövetel és a házközösség.”

Klaus Douglass

"Jézus Krisztus a válasz korunk spirituális éhségére. Ezt azonban nem elég csupán állítani. Ennek megtapasztalhatóvá kell lennie gyülekezeteinkben."

Klaus Douglass

"Reformátoriak akkor lehetünk, ha tovább építjük a reformátorok művét, nem pedig, ha konzerváljuk."

Klaus Douglass

"A pénzügyi és személyi gondoknál is nagyobb baja egyházunknak, hogy nincsenek álmaink.”

Klaus Douglass

"A keresztyén szeretet lényege szerint különbözik minden más szeretettől.”

Klaus Douglass

"A keresztyén hit nem normák és szabályok rendszere, és nem is világnézet vagy tan. A keresztyén hit az ember és Jézus Krisztus között létrejött bizalmi kapcsolat."

Klaus Douglass

"A keresztyén közösség nem annyira eszmény, amelynek elfogadását megkövetelhetjük, mint inkább feladat, amely elé Isten állított bennünket.”

Klaus Douglass

"Az egyház keretei nem tetszőlegesek. Azokat a középpontnak kell formálniuk, illetve a kereteknek a lehető leghatározottabban kell a középpontra mutatniuk."

Klaus Douglass

"Aki közölni akarja másokkal a jó hírt, annak magának is jó hírré kell válnia. És nem várhatjuk el, hogy az emberek Krisztusra hagyatkozzanak, ha mi magunk nem hagyatkozunk rá."

Klaus Douglass

"Nincs még egy médium, amely alkalmasabb lenne rá, hogy emberekei hozzásegítsen ahhoz, hogy hitre jussanak, a hitben növekedjenek, és hitüket másokkal is megosszák, mint a keresztyének otthonai.”

Klaus Douglass

"A jövő presbitériumának feladata a következő: „víziókat kialakítani, víziókat továbbadni, víziókat meggyökereztetni”.

Klaus Douglass

"Jézus Krisztus egyháza nem döntheti el tetszése szerint, hogy akar-e „missziót” folytatni, vagy sem."

Klaus Douglass

ISTEN HOZOTT
GYÜLEKEZETÜNK HONLAPJÁN!

GYÜLEKEZETI HÍREK

INNEN-ONNAN