vasárnap, január 26, 2020

gylogo blue

 

 

 

Isten hozta Önt

A Litéri Református Gyülekezet honlapján!

Gyülekezetünk olyan KÖZÖSSÉG, ahol mindenki otthonra és barátokra találhat. Olyan közösség, amelynek KÜLDETÉSE az, hogy Jézus Krisztus örömhírét hirdesse minden embernek. SZOLGÁLATUNK az, hogy mindenkit, akit csak lehet, Isten közelébe szeressünk és segítsünk.

ISTENTISZTELET
Minden vasárnap 10:00 órakor.
Nyáron a templomban. Télen a gyülekezeti teremben.
GYERMEK-ISTENTISZTELET
Minden vasárnap 10:00 órakor.
Párhuzamosan a felnőtt alkalommal.
BIBLIAÓRÁK
Szerdán és csütörtökön 18:00-19:00 óra között.
A szerdai hagyományosabb alkalom, a csütörtöki kötetlenebb.

 

 

 

 

Ha valakinek élő hite van, az kihat a családjára, a környezetére, s végső soron a társadalomra is. A közösségnek jellemformáló, hitet erősítő ereje van.

Cseri Kálmán

“... éljetek ahhoz az elhívatáshoz méltón, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.”

Pál Efezusiakhoz írt levél 4:1a-3

 

 

 

Legutolsó Igehirdetések

Loading Player...

Gyülekezeti hírek

Közösségünk életének hírei.   Összes hír

X

Figyelem!

Az oldalon olvasható írások, és a honlapon használt képek jogvédettek. Gyülekezetünk tulajdonát képezik! Köszönjük, hogy ezt tiszteletben tartja!"