kedd, október 15, 2019

gylogo blue

 

 

 

1.

trinity symbol

Hiszünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek három-egy Istenben.

bg religion title

2.

god

Meggyőződéssel valljuk, hogy Isten kizárólagos ura a teremtésnek,
a kijelentésnek, a megváltásnak és az utolsó ítéletnek.

bg religion title

3.

open magazine

Meggyőződéssel valljuk, hogy a Szentírás Istentől ihletett
és eredeti formájában teljesen megbízható, legfőbb tekintély az igazság,
a hit és az életvitel minden kérdésében.

bg religion title

4.

team

Meggyőződéssel valljuk, hogy az emberiség a bűnbeesés óta egyetemesen bűnös,
ezért Isten haragja és ítélete van rajta.

bg religion title

5.

crown of thorns

Hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, aki Isten testet öltött Fia, tökéletes Isten.
Szentlélektől fogant, szűztől született, valóságos és bűntelen ember volt,
kereszthalált halt, feltámadt, mennynek és földnek ura.

bg religion title

6.

cross

Meggyőződéssel valljuk, hogy a bűnből és a büntetés alól egyedül
Jézus Krisztus válthat meg,aki egyszer és mindenkorra érvényes áldozati
halálában minket képviselt és helyettesített.

bg religion title

7.

praying hands

Meggyőződéssel valljuk, hogy a megigazulás Isten meg nem érdemelt kegyelme,
amelyben a bűnös elnyeri minden bűnének bocsánatát, és Isten neki tulajdonítja Krisztus igazságát.
Mindez egyedül hit által nyerhető el.

bg religion title

8.

dove

Meggyőződéssel valljuk, hogy egyedül a Szentlélek képes meggyőzni az embert bűnösségéről.
Jelenléte által formálódik az újjászületett ember Krisztushoz hasonlóvá,
ő teszi alkalmassá a világban való bizonyságtételre.

bg religion title

9.

church

Hisszük az egy, szent és egyetemes keresztény Anyaszentegyházat, amely Krisztus teste,
és amelyhez felekezettől függetlenül minden Krisztusban újjászületett hívő tartozik.

bg religion title

10.

balance

Hisszük, hogy Jézus Krisztus, ahogyan azt tanítványainak megígérte,
személyesen visszajön és végső ítéletet tart.

elvlaszt

Református egyházunk közös hitvallásai: Heidelbergi Káté és a II. Helvét hitvallás.

 

 

 

X

Figyelem!

Az oldalon olvasható írások, és a honlapon használt képek jogvédettek. Gyülekezetünk tulajdonát képezik! Köszönjük, hogy ezt tiszteletben tartja!"