HITVALLÁSUNK

Szentháromság
Szentháromság

Hiszünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek három-egy Istenben.

Atya Isten
Atya Isten

Meggyőződéssel valljuk, hogy Isten kizárólagos ura a teremtésnek, a kijelentésnek, a megváltásnak és az utolsó ítéletnek. Hisszük, hogy Isten nem hagyta el ezt a világot, hanem azt bölcsen fenntartja és igazgatja.

Biblia
Biblia

Meggyőződéssel valljuk, hogy a Biblia Istentől ihletett és eredeti formájában teljesen megbízható, legfőbb tekintély az igazság, a hit és az életvitel minden kérdésében. Hisszük, hogy a Biblia az egyedüli forrása Isten megismerésének.

Bűn
Bűn

Meggyőződéssel valljuk, hogy bűn tudatos lázadás Isten akarata ellen. Valljuk, hogy az emberiség a bűnbeesés óta egyetemesen bűnös, ezért Isten haragja és ítélete van rajta.

Jézus Krisztus
Jézus Krisztus

Hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, aki Isten testet öltött Fia, tökéletes Isten. Szentlélektől fogant, szűztől született, valóságos és bűntelen ember volt, kereszthalált halt, feltámadt, mennynek és földnek ura.

Megváltás
Megváltás

Meggyőződéssel valljuk, hogy a bűnből és a büntetés alól egyedül Jézus Krisztus válthat meg, aki egyszer és mindenkorra érvényes áldozati halálában minket képviselt és helyettesített.

Bűnbocsánat
Bűnbocsánat

Meggyőződéssel valljuk, hogy a megigazulás Isten meg nem érdemelt kegyelme, amelyben a bűnös elnyeri minden bűnének bocsánatát, és Isten neki tulajdonítja Krisztus igazságát. Mindez egyedül hit által nyerhető el.

Szentlélek
Szentlélek

Meggyőződéssel valljuk, hogy egyedül a Szentlélek képes meggyőzni az embert bűnösségéről. Jelenléte által formálódik az újjászületett ember Krisztushoz hasonlóvá, ő teszi alkalmassá a világban való bizonyságtételre.

Egyház
Egyház

Hisszük az egy, szent és egyetemes Egyház Krisztus teste, amelyhez felekezettől függetlenül minden Krisztusban újjászületett hívő tartozik.

Végső ítélet
Végső ítélet

Hisszük, hogy Jézus Krisztus, ahogyan azt tanítványainak megígérte, személyesen visszajön és végső ítéletet tart.

sanctum elv

Jövőkép | Küldetésnyilatkozat

Jövőkép | Küldetésnyilatkozat

Mi, a Litéri Református Gyülekezet tagjai olyan közösséggé kívánunk válni, amely minden megnyilatkozásával Istent akarja magasztalni. Olyan nyitott otthonná kívánunk lenni, ahová bizalommal jönnek az emberek, akik menedéket és gyógyulást keresnek, és ahol a szabadító Krisztussal találkozhatnak. Olyan erős bázissá kívánunk lenni az Istentől elidegenedett világban, amely felkészíti és bátorítja tagjait Jézus Krisztus hűséges követésére, és az örömhír hirdetésére. Jézussal a világért!