Hitvallásunk

01symbol trinity

1.
Hiszünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek három-egy Istenben.

refcsillag min

02symbol genesys
2.
Meggyőződéssel valljuk, hogy Isten kizárólagos ura a teremtésnek,
a kijelentésnek, a megváltásnak és az utolsó ítéletnek.

refcsillag min

03symbol bible
3.
Meggyőződéssel valljuk, hogy a Szentírás Istentől ihletett
és eredeti formájában teljesen megbízható,

legfőbb tekintély az igazság, a hit és az életvitel minden kérdésében.

refcsillag min

04symbol sin

4.
Meggyőződéssel valljuk, hogy az emberiség a bűnbeesés óta
egyetemesen bűnös, ezért Isten haragja és ítélete van rajta.

refcsillag min

05symbol Jesusborn

5.
Hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, aki Isten testet öltött Fia,
tökéletes Isten. Szentlélektől fogant, szűztől született, valóságos
és bűntelen ember volt, kereszthalált halt, feltámadt, mennynek és földnek Ura.

refcsillag min

06symbol Jesuscross
6.
Meggyőződéssel valljuk, hogy a bűnből és a büntetés
alól egyedül Jézus Krisztus válthat meg, aki egyszer és mindenkorra
érvényes áldozati halálában minket képviselt és helyettesített.

refcsillag min

07symbol Satisfaction

 7.
Meggyőződéssel valljuk, hogy a megigazulás Isten meg nem érdemelt kegyelme,
amelyben a bűnös elnyeri minden bűnének bocsánatát,
és Isten neki tulajdonítja Krisztus igazságát. Mindez egyedül hit által nyerhető el.

refcsillag min

08symbol hspirit

8.
Meggyőződéssel valljuk, hogy egyedül a Szentlélek képes meggyőzni az embert bűnösségéről.
Jelenléte által formálódik az újjászületett ember Krisztushoz hasonlóvá,
ő teszi alkalmassá a világban való bizonyságtételre.

refcsillag min

09symbol church
9.
Hisszük az egy, szent és egyetemes Egyház Krisztus teste,
amelyhez felekezettől függetlenül minden Krisztusban újjászületett hívő tartozik.

refcsillag min

10symbol lastjudgment
10.
Hisszük, hogy Jézus Krisztus, ahogyan azt tanítványainak megígérte,
személyesen visszajön és végső ítéletet tart.

refcsillag min

A Magyarországi Református Egyház hitvallásai:

Heidelbergi Káté

Ref | Litér

Bankszámla:
Raiffeisen Bank 12082104-01523422-00100000

Adószám:
19897363-1-19

Alkalmaink

ISTENTISZTELET minden vasárnap 10:00 órakor.

Tavasz-Nyár: Templom. - Ősz-Tél: Gyülekezeti terem.

BIBLIAÓRA minden csütörtökön 18:00 órakor A bibliaórák nyáron szünetelnek!

Ki van jelen?

Oldalainkat 911 vendég és 0 tag böngészi


X

Figyelem!

Az oldalon olvasható írások, és a honlapon használt képek jogvédettek. Gyülekezetünk tulajdonát képezik! Köszönjük, hogy ezt tiszteletben tartja!"