szombat, szeptember 21, 2019

2019. feburár 01.

GYÜLEKEZET TÖRTÉNETI PILLANAT

bg religion title

 A gyülekezet presbitériuma januári presbiteri gyűlésén döntött úgy, hogy arra kéri Steinbach József püspök urat, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökét, rendelje ki egyházközségünkbe Szabóné Mayer Melindát beosztott lelkészi szolgálatra.

Fizetését egyfelől az egyházkerület, másfelől a gyülekezet tagjainak adományaiból kívánja fedezni.

Püspök úr a Szabóné Mayer Melinda lelkipásztort 2019. február 1-vel, egy évre rendelte ki gyülekezetünkbe beosztott lelkészi szolgálatra.

H20190201

A gyülekezet presbitériuma a beosztott lelkész kirendelésében, amely gyülekezet történeti pillanat is, hiszen sohasem volt hivatalosan két lelkipásztora a litéri közösségnek, missziói lehetőséget lát. Arra kérjük a mindenható Istent, hogy segítse vállalkozásunkat, és áldja meg erőfeszítéseinket, hálaáldozatunkat.

A beosztott lelkipásztorunk életére és szolgálatára pedig továbbra is Isten gazdag áldását kéri!

 

X

Figyelem!

Az oldalon olvasható írások, és a honlapon használt képek jogvédettek. Gyülekezetünk tulajdonát képezik! Köszönjük, hogy ezt tiszteletben tartja!"